TYÖTERVEYS

 

"Mainiemestä työterveyspalvelut"

Mainiemen vastaanotot tuottaa moniammatillista työterveyshuoltoa joka kattaa laaja-alaisesti niin ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kuin, työnantajan niin halutessa, sairaanhoidonkin.

 

Ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluvat hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti työpaikkaselvityksen pohjalta sovitusti tehtävät terveystarkastukset, mahdolliset toimenpide-ehdotukset, yhteistyö työnantajan kanssa sekä työssä selviytymisen seuranta ja vajaakuntoisten terveystarkastukset.

 

Sairaanhoidon palvelut kattavat yleislääkäritasoisen tutkimuksen ja hoidon sekä pienet toimenpiteet.

 

Palvelut tuotetaan Lammin kirkonkylän kupeessa Mainiemen alueella. Palveluista vastaavat lääkäri Juho Nummenmaa, terveydenhoitajien työpanoksesta vastaavat Linda Vesaharju sekä Anna-Maria Manninen, työfysioterapeuttina toimii Päivi Kankaanmäki.

 

Sairaanhoidossa on mukana myös sairaanhoitaja Anne Lehto.  Mahdollisesti tarvittavat laboratorio- ja röntgentutkimukset saadaan Lammin terveyskeskuksesta.

 

Tehdäksesi työterveyssopimuksen ota yhteyttä Mainiemeen.

YHTEYSTIEDOT

Mommilantie 4, 16900 LAMMI

 040 555 6957

toimisto@lamminlaakariasema.fi

SEURAA MEITÄ